EPD

FRAMTAGNING AV EPD

CE-Quality AB har kompetens och stor erfarenhet av att ta fram miljödeklarationer, EPD, för elektronikbranschen.
I dagsläget har CE-Quality AB kommunicerat miljöprestanda på cirka åttio elektronikprodukter

EPD® är ett starkt försäljningsargument eftersom den globala marknaden mer och mer efterfrågar vetenskapligt baserad, verifierad och jämförbar information om produkters miljöprestanda.
CE-Quality AB kan hjälpa dig att uppfylla kraven för det internationella EPD-systemet. Det gör ditt företag och dina produkter mer attraktiva på marknaden.

EPD® (Environmental Product Declaration) har som ambition att hjälpa och stödja organisationer att kommunicera miljöprestanda på sina produkter på ett trovärdigt och begripligt sätt.