TJÄNSTER

CE-QUALITY AB ÄR DIN NÄRA SAMARBETSPARTNER

CE-Quality AB erbjuder en rad tjänster som underlättar och säkerställer processer i mindre och medelstora företag, främst inom byggsektor och verkstadsindustri.

Vi erbjuder bland annat:

  • Uppbyggnad av kvalitetssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, SS-EN 3834 samt SS-EN 1090-1
  • CE-märkning enligt maskindirektivet
  • CE-märkning av byggmaterial enligt 1090-1
  • Riskanalyser av arbetsmiljö
  • Resurs vid framtagning av miljödeklarationer (EPD)
  • Genomgång och uppdatering av handböcker
  • Samtliga tjänster för IWS svetsansvarig
  • Rådgivning samt utbildning för miljöansvariga inom företag

CE-Quality AB arbetar nära uppdragsgivaren och med personligt engagemang, oavsett uppdragets art och omfattning.