MASKINER

CE-Quality AB är din trygghet när du behöver expertis inom maskinsäkerhet.
Vi har mer än femton års erfarenhet av att utföra CE-märkning av maskiner, i de flesta fallen som tredjepartscertifiering.
Kompetens finns även inom företaget att riskbedöma arbetsplatser och arbetssätt.

Maskindirektivet, 2006/42/EC är implementerat i svensk lagstiftning genom Maskiner AFS 2008:3. Där anges vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för de maskiner som ska ut på marknaden inom EU. Maskiner som inte fyller kraven kan heller inte säljas inom Europa (EU).

För att CE-märka en produkt krävs:

  • Produkten ska överensstämma med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Produkten ska ha genomgått föreskriven kontrollprocedur

Du är alltid välkommen att kontakta CE-Quality AB för information, bedömning och CE-märkning av maskiner.

Nödstopp