EN 1090 / EN 3834

CERTIFIERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

CE-Quality AB är din extra resurs och kan projektleda arbetet med att förbereda ditt företag för certifiering enligt SS-EN 1090-1.

SS-EN 1090-1 är det certifikat du, som verkstad eller entreprenör, behöver för att tillverka och leverera bärande komponenter i stål till en byggarbetsplats. Kraven gäller sedan juli 2014 och inom hela EU.